هر محله یک قصه ای دارد؛ یک روایتی ...

فراخوان جشنواره روایت محله

آدم ها، خانه ها، مغازه ها، حکایت ها، بازی ها، کوچه ها، قهرمان ها و رخدادهای هر محله با محله دیگر فرق دارد. ساکنان یک محل یزدی، دیگری اصفهانی، آن یکی شمالی و دیگری جنوبی هستند. اهل یک محل به معرفت داشتن شهره اند و محله دیگر به محبت ورزیدن. عده ای مقید به سنت اند و عده ای دینداری شان زبانزد خاص و عام است.

این روایت ها و این آدم ها ارزشمندند. اینکه کدام محله با کدام جلوه و ویژگی، شناخته می شود؟ قدیمی ترین و کهنه کارترین کاسب محل کیست؟ چه نامدارانی آنجا به دنیا آمده اند؟ بازی های رایج شان چیست ؟ و …

قرار است راوی و خبرنگار این ماجرا شما باشید. سراغ قدیمی های محل بروید، با کاسب های شهر گفت و گو کنید، از گذشته محله تان بپرسید، از چگونگی شکل گرفتنش، از آدم های معروف کوی و برزن تان؛ گشتی در کوچه باغ ها بزنید و بفهمید اولین بار چه کسانی به آنجا آمده اند، محله تان بر چه اساسی نامگذاری شده و قصه های معروفش چیست.

روایت محله

این روایت ها را برای ما بنویسید و ارسال کنید تا از بهترین نگارش ها و زیباترین روایت ها تقدیر شود. شاید حتی این روایت ها به کتابی درباره محلات کرج تبدیل شود. کسی چه می داند، شاید شما راویان زنده تاریخ محلات تان شدید …

روال کار به این شکل است که هر شخص با نوشتن روایت محله خود (بین ۶۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه) و رعایت علائم و آداب نگارشی، آن را برای ما می‌فرستد.

مهلت ارسال آثار: از اول آذر تا اول بهمن ماه ۱۳۹۸

زمان اعلام نتایج و داوری: ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

روش ارسال: ایمیل به آدرس pr.karaj@gmail.com و یا فکس به شماره (۰۲۶)۳۲۲۷۹۰۲۷

به هریک از برندگان جوایز نفیسی تعلق می‌گردد.

حتما در قسمت موضوع عبارت «روایت محله» را بنویسید. نام محله و اطلاعات فردی شامل: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر و شماره تماس نیز در ابتدای اثر قید گردد.